top of page

GROUP MEMBERS

Picture1.png

PI

Louis D. Rubin Jr. Distinguished Professor 

Chengbin Fei.jpg

Chengbin Fei

Postdoc Fellow

Huanxin.jpg

Huanxin Guo

Postdoc Fellow

Photo - Jian Wang.jpg

Jian Wang

Postdoc Fellow

smileface.jpg

Chuanhang Guo

Postdoc Fellow

1.jpg

Yuqin Zou

Postdoc Fellow

Tulja.JPG

Tulja Korukonda

Postdoc Fellow

He Liu.jpg

He Liu

Postdoc Fellow

shaojie.jpg

Shaojie Wang

Postdoc Fellow

Photo-Wanghaoliang.jpg

Haoliang Wang

Postdoc Fellow

Yuqian Yang_Photo.jpg

Yuqian Yang

Postdoc Fellow

wang mengru.jpg

Mengru Wang

PhD student

Mingze Li.jpg

Mingze Li

PhD student 

Xinyi FAN.jpg

Xinyi Fan

PhD  student

hangyu.jpg

Hangyu Gu

PhD student

应行健.jpg

Xingjian Ying

PhD  student

Image.jpeg

Zhijun Li

PhD  student

allen.jpg

Allen Wood

PhD student

Xiaoqiang Shi.jpg

Xiaoqiang Shi

PhD  student

photo.jpg

Yin Lyu

PhD  student

photo_2023-07-11_22-22-17.jpg

Luigi Angelo Castriotta

Visiting Scholar

blake.jpg

Blake Seigler

Undergraduate Researcher

Group Photos

Alumni

Name,   position in group,   where they are

Haoyang Jiao, PhD, Perotech 

Zhifang Shi,  Postdoc, Shenzhen Science and Technology University

Hengkai Zhang, Postdoc, Chinese University of Hongkong

Alex  ​Allred, REU

John Mark Page, REU

Hongki Kim, Postdoc

Nengxu Li, Postdoc, U. Singapore 

Marise G. Batlle, Postdoc, UNC

Ying Zhou, Postdoc,  HUST

Kyoungwon Choi, Postdoc,  Hyundai Motor

Xinwen Zhang, Postdoc, NREL

Liang Zhao, PhD, First Solar

Guang Yang, Postdoc,  Hong Kong Polytechnic University (PolyU)

Md Aslam Uddin, Postdoc,   Perotech Inc

Zhenyi Ni, Postdoc and group manager, Zhejiang Uni

Wenzhan Xu, Postdoc, Purdue

Jiantao Wang, Postdoc, KAUST

Prem Rana, TandemPV

Xuezeng Dai,  PhD,  Intel 

Jichuan Zhang, visiting scholar, 

Zhenhua Yu, Postdoc,  Wuhan Uni

Davenport, Matthew Austin, postdoc, ASMS

Long Zhou, visiting scholar, 

Xun Xiao, PhD,  UNC

Ye Liu, PhD and Postdoc, Perotech Inc

Shangshang Chen,  Postdoc,  Professor at Nanjing University

Fei Ye,  Postdoc,  

Jingjing Zhao,  PhD , Professor at Southwest University

Yehao Deng, PhD,  PI in Perotech Inc

Peter Rudd, PhD, UNC

Charles H Van Brackle, MS 

Shen Wang, Postdoc, Postdoc in UCSD

Yang Yang,  Visiting Scholar, Professor at Nankai University

Qi Jiang, Postdoc, Postdoc in NREL

Yuze Lin, Postdoc,  Professor at Institute of Chemistry, CAS

Yuanxiang Feng, MS student,

Guiying Xu, visiting scholar, Suzhou University

Nicholas Jacob ​Lauersdorf, PhD,  UNC

Wuqiang Wu, postdoc, Professor at Sun Yat-Sen University 

Zhibin Yang, postdoc, Professor at Shanghai Jiaotong University

Yun Lin, PhD,  Professor at Central South University

Qi Wang, PhD,  Engineer in Intel Inc

Zhi Yang, visiting scholar, Prof. at Xi'an Jiaotong University

Haotong Wei, Postdoc, Professor at Jilin University

Yuchuan Shao, PhD , Apple Inc

Yu Zhou, Postdoc,  Professor at Central South University

Jizhong Song, visiting scholar, Professor 

Yongbo Yuan, Postdoc, Professor atSouth Central University

Shuang Yang, Postdoc, Professor at Shangdong University

Yanjun Fang, Postdoc, Professor at Zhejiang University

Zhengguo Xiao, PhD, Professor at University of Science and Technology of China

Liang Shen, Postdoc, Professor at Jilin University

Yu Bi, visiting student, postdoc  

Qingfeng Dong, postdoc, Professor at Jilin University

Baodong Mao, Postdoc, Professor at Jiangsu University

Yang Zhang, postdoc, Professor at South China University of Technology

Jiarong Lian, visiting scholar, Professor at Shenzhen University

Kong Liu, visiting scholar, Professor at Institute of Semiconductor, CAS

Yuzhang Lu, visiting scholar,  institute of energy

Jie Xing, visiting scholar, Professor at China University of Geosciences

Fawen Guo, PhD, a company in CA

Shi Tang, MS, Australia 

Bin Yang, PhD, Professor at Hunan University

Xiaopeng Xeng, MS, PhD in KAUST

Runyu Zhang, REU, Apple Inc

Jeremy VanDerslice, PhD,  J.A.Woolam

Rui Dong, Postdoc, 

Cheng Bi, PhD,  Intel Inc

Qingfeng Zhang, Posdoc, HSTC 

Lingliang Li, visiting scholar,

Chieu Nguyen, postdoc, Intel Inc

Zhaolai Chen, postdoc, Professor in Shangdong University

Conghua Zhou, visiting scholar, Professor in Central South University

Stephanie Paustian, REU

Miao Hu, MS

Chunxiong Bao, Postdoc, Sweden

bottom of page